កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ២០២០

484 Views

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ២០២០” ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពការងារ និងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ឆមាសទី១ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តសម្រាប់ឆមាសទី២ ឆ្នាំ ២០២០។

កិច្ចប្រជុំនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រីបណ្ឌិត បូ ច័ន្ទគុលិកា ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានគោលយោបាយទាំងអស់។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ លោកស្រីបណ្ឌិត បានកោតសរសើរដល់មន្រ្តីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយដែលមានសាមគ្គីភាព ភាតរភាព និងការងារប្រកបដោយស្មារតីក្រុមបានយ៉ាងល្អ រហូតបានបង្កើតស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលការងារជាច្រើនដែលទទួលស្គាល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងបានផ្តាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីទាំងអស់ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារនិងចេះថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អប្រសើរ៕

១៤ កក្កដា ២០២០ | នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ