បុច្ឆនសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សា ENQUIRY LEARNING IN PRIMARY SCHOOL

11 Views

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០៣ និង០០នាទី រសៀល

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “បុច្ឆនសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សា” (Enquiry Learning In Primary School)  ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស គឺលោកស្រីបណ្ឌិត Barbara Deveney តាមរយៈ Zoom Video Conference។

* សូមចូលមើលកិច្ចពិភាក្សាលម្អិត តាមរយៈផេកផ្លូវការនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

https://fb.watch/6mtbvY6ERe/ 

 

More Posts