សន្និសីទសម្របសម្រួលលើកទី១៨ នៃសហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ាន

39 Views
កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លោក នៅ សៅវរៈ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងលោក គីម វណ្ណថន មន្រ្តីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ បានចូលរួមសន្និសីទសម្របសម្រួលលើកទី១៨ នៃសហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ាន នៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ សន្និសីទ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដែលមានសហប្រធាន លោក ឯកកាផាប់ ផាន់ណាវង់ អគ្គលេខាធិការងនៃលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន និងឯកឧត្តម ញ៉ាំ ស៊ីនិត អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងផែនការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្ថិតក្រោមប្រធានបទ «ការលើកកម្ពស់និងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចថែទាំអាស៊ាន»។ សន្និសីទនេះ ទទួលបានលទ្ធផលតាមការគ្រោងទុក។
២៥ ឧសភា ២០២២ | @នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ-DoPo