កំណែទម្រង់សាលារៀន៖ ករណីសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន

212 Views

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

សូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ចូលរួម

កិច្ចពិភាក្សាអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ «កំណែទម្រង់សាលារៀន៖ ករណីសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន»

ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស គឺ

លោក ជា វុធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ

 លោក ម៉ា  សុភា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសង្គម ប្រចាំនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

លោក ចាន់ គឹមសែន នាយកវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន​ប្រសូតិ

 លោកស្រី កាក់ស៊ា ម៉ូរ៉ាក់ នាយិកាវិទ្យាល័យព្រះរាជបូជនីយកិច្ច

 លោកស្រី អួន ចរិយា គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យព្រះរាជបូជនីយកិច្ច

 លោក កែវ ពណ៌ គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន​ប្រសូតិ និង

ក្រោមការសមរបសម្រួលអ្នកសម្របសម្រួលដោយ

លោក កង សុផាន់ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១  ចាបពីម៉ោង ៨:៣០នាទី ដល់១១:០០នាទីព្រឹក

 តាមរយៈកម្មវិធី Zoom  Meeting ID:  984 4790 8741  Passcode: 026562

https://us02web.zoom.us/j/82520267680?pwd=Nk9Rem1YVUhPTHhTMStWa09FYjJzdz09

បញ្ជាក់៖ កិច្ចពិភាក្សានេះ នឹងមានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានគោល
 នយោបាយ https://www.facebook.com/dopopage

  សូមអរគុណ។